முள்ளிவாய்க்கால் முடிவுறாத்துயர் இசை வெளியீடு 2050 _12

செய்திகள் பண்பாட்டு நிகழ்வு பிரதான செய்திகள்

 

பாடல்: சிறையின் சுவர்கள்…
பாடல் வரிகள்: துளசிச்செல்வன்
பாடியவர்: லக்ஸ்மி சிவனேஸ்வரலிங்கம்
பாடல் இசை: ஷிபோதன்
ஒலிப்பதிவு: Shianaaz Band கலையகம்
ஒலிப்பேழை: முள்ளிவாய்க்கால் முடிவுறாத்துயர்
உருவாக்கம் – வெளியீடு: தேசக்காற்று இணையம்

இவ் இசைப்பேழை புனிதமானது விற்பனைக்கானதல்ல.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *