முள்ளிவாய்க்கால் முடிவுறாத்துயர் இசை வெளியீடு 2050

செய்திகள் பண்பாட்டு நிகழ்வு பிரதான செய்திகள்

பாடல் இசை: சிபோதன்
ஒலிப்பதிவு: சைனசு இசைக் கலையகம்
ஒலிப்பேழை: முள்ளிவாய்க்கால் முடிவுறாத்துயர்
உருவாக்கம் – வெளியீடு: தேசக்காற்று இணையம்

இவ் இசைப்பேழை புனிதமானது விற்பனைக்கானதல்ல.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *