வாழ்வியல் ஊக்க உதவிக்கொடை

தமிழீழம் யாழ்ப்பாணம் சிவன் கோயிலில் முதுமை நிறைந்த நிலக்கடலை வணிகர் அவர்களுக்கு மக்களால் ஒன்றினைந்த மீள் வாழ்வளிக்கும் திட்டம் சுசிலன் பவுண்டேசன் நிறுவனம் 26.3.2022 அன்று அலைச்சு இலண்டன் கிளையூடாக நிலக்கடலை வணிகர் ஊக்குவிப்புத் பணிக்காக 15000 ரூபாவுக்ககான உதவித்தொகை வழங்கியுள்ளார்கள்.

 


 

தமிழீழம் பாண்டிருப்பில்  மக்களால் ஒன்றினைந்த மீள் வாழ்வளிக்கும் திட்டம் சுசிலன் பவுண்டேசன் நிறுவனம் 27.3.2022 அன்று வறிய மாணவர்களுக்கு கல்வி கொடுப்போம் திட்டத்தில் பிரானாசு கிளையூடாக சஞ்சீவ் பிரன்யா குடும்பத்தினர் 45000 ரூபாவுக்கான உணவு மற்றும் கற்றல் பொருட்களை வழங்கியுள்ளார்கள்.

மக்களால் ஒண்றினைந்த மீள் வாழ்வளிக்கும் திட்டம் சுசிலன் பவுண்டேசன் நிறுவனம்

பதிவு இலக்கம் : [GL0021438]

 [பணிப்பாளர்0031619925603 நெதர்லாந்து]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *