நாடு கடந்த தமிழீழ அரசு தமிழ்தேசிய அரசியலில் குழம்புவதேன்?

2009 மே 18 தமிழின் அழிப்பு நாள்.இதை உலகத்தமிழர்கள் அனைவரும் ஏற்று நினைவேந்தி வருகிறோம்.நாடு கடந்த தமிழீழ அரசு கடந்த 10 ஆண்டாக புலிக்கொடியை தூக்கி வைத்துக் கொண்டு தமிழ்த்தேசிய அரசியலை குழப்பிக் கொண்டிருப்பதேன்?கே.பியின் கட்டுப்பாட்டில் உருத்திரகுமாரன் 10 ஆண்டு களாக அமெரிக்காவில் இருந்து சாதித்ததென்ன? நீங்கள் அரசுக்கும் அரசாங்கத்திற்கும் சரியான பொருள் புரியாத மேதைகளா?தமிழ்த்தேசிய துக்கநாளாக்கிய நாடு கடந்த அரச அறிவாளி யார்?

உங்கள் அமைக்குகளுக்குள் உள்ள கோழிச்சண்டைகளுக்கும்  உங்கள் ஈகோ மனநிலைக்கும் தமிழ்த் தேசிய அரசியலை வைத்துப் பந்தாடுவதை உடனடியாக நிறுத்தவேண்டும். புலிக்கொடியையும் தமிழ்தேசிய அரசியலையும் இழிவுபடுத்தாதீர்கள்..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *