104 சட்டவரைபில் ஒன்ராறியோ மாநில ஆளுனர் கையொப்பமிட்டு அரச நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது 

2021 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 6 ஆம் நாள் தமிழின் அழிப்பு கல்வி அறிவூட்டும் கிழமை வரைபு ஒன்ராறியோ மாநில அவையில் நிறைவேற்றப்பட்டது..மாநில  ஆளுனர் எலிசபெத் டவூடல்வெல் அவரின் கையொப்பத்திற்காக காத்திருந்தது.

இந்த இடையில் 104 சட்டவரைபு தடுப்பதற்கான அனைத்து கதவுகளும் சிங்கள அரசுக்கு மூடியது. போலித் தமிழ்த்தேசியவாதிகளின்உசுப்பேத்தலால் சிங்கள அரசின் பினபுலத்தோடு ஒன்ராறியோ உயர் நீதிமன்றத்தில்  104 சட்டவரைபுக்கு எதிராக வழக்கு மே மாதம் 10 ஆம் நாள் போடப்பட்டது.

 

சிங்கள அரசின் அநீதியை கேள்வியுற்ற மதிப்புக்குரிய ஒன்ராறியோ மாநில ஆளுனர் உடனடியாக கையெழுத்து இட்டு 1104 சட்டவரைபை ஒன்ராறியோ மாநில அரசின் நடைமுறைக்கு கொண்டுவரப்பட்டது.

உலகில் வாழும் 12கோடி தமிழர்களும் மதிப்புக்குரிய மாநில ஆளுனர் எலிசபெத் டவுண்டெல்வெல் அவர்களுக்கு நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *