தமிழ்நாட்டின் தமிழ்த்தேசியப் போராளி சீமான் தந்தை செந்தமிழன் இறப்புத்திருவோலை

நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளரும் தமிழ்த்தேசியப்போராளியுமான செந்தமிழன் சீமான் அவர்களின் அன்புமிக்க தந்தையும் தமிழினம் போற்றும்
பெருமகனுமான செந்தமிழன் அவர்கள் மறைவுற்றார் எனும் செய்தி கேட்டு உலகத் தமிழர் நாம் ஆழ்ந்த துயர் தெரிவிக்கின்றோம்!

தமிழினத்தின் துயர் கண்டு துடித்துக் குரல் கொடுத்து வரும் தூய தமிழனைப் பிள்ளை எனப் பெற்றதால் பட்ட துயர் பலவென்றாலும் பெற்ற பெருமை பெரிதென இனவுணர்வில் உயர்ந்து தலை வணங்காத தமிழனாக இறுதிவரை வாழ்ந்த உங்கள் வாழ்வு வணங்குதற்கு உரியது ஐயா!

சீமான் அண்ணாவினதும் அவரது குடும்பத்தினதும் இந்த கொடிய பேரிழப்பு பெருந்துயரில் உலகத்தமிழர்கள் இணைந்துகொள்கிறோம்..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *