பிரித்தானிய நாடாளுமன்றத்தில் 

Letter from Stephen Kinnock regarding the sanctioning of General Shavendra Silva

சிங்கள இனவெறியரசின் படைத்தளபதி சர்வேந்திரா டீ சில்வா மீது தமிழினப்படுகொலை சார்ந்த பல குற்றச்சாட்டுகள் பல சான்றுகளுடன் பிரித்தானிய நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.இது பற்றிய முழுத் தகவல்களும் இதில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *