வறுமை நோய் போர் இல்லாத உலகம் /No Poverty No Disease No War

The ceremony will take place on Sunday starting at 11:00 am August 1, 2021, in the Legislative Assembly of Ontario Ground. 111, Wellesley Street West Toronto On. M7A 1A2. The event kicks off with high profile personals with representing all 193 countries official flags. Please find the attached press release.
For more information 
Joshua (647) 561 2446 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tTP1TewMDLISjJg9OIrLi1KLc5QyMpPTM7IzAUAa4YIkw&q=suresh+joachim&rlz=1C1CHBF_enCA859CA859&oq=s&aqs=chrome.1.69i59j46i39j69i57j46i131i433j46i199i291i433j0i433j46i199i291i433j46i131i199i291i433j46i199i291i433j0i131i433.2261j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

PRESS REALEASE NOPDW

வறுமை நோய் போர் இல்லாத அமைதியான உலகத்தை ஆக்குவதற்கு பலநாடுகளூடாக அமைதிச்சுடரை தாக்கி உலக அமைதிக்கான பணிக்காக பல சாதனைகளைப் படைத்த சாதனைவீரன் சுரேசு யோக்கிம் அவர்கள் ஒன்ராரியோ மாநில அவை முன்றல் குயின்பாக் திடலில்

August 1, 2021 @11AM.

Queen Park Ontario provincial Parliament

Toronto Canada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *