செந்தமிழன் சீமான் தமிழ்தேசியக்கொள்கையில் வெற்றிபெற 234 தேர்தல் வேட்பாளர் ஒரேமேடையில்

https://youtu.be/x4nKYG3Ov2M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *