பொய்யான செய்திகளைப் பரப்பும் சிங்கள அமைப்பின் செயல்பாடுகளுக்கு கனடா தமிழர்கள் அமைதியாக இருப்பதேன்?

https://policy-research.ca/

 

கனடாவில் ஒரு சிங்கள அமைப்பு 12கோடி தமிழர்களை இழிவுபடுத்தும் பணியில் கடுமையாக செயல்படுகிறார்கள்.இந்த சிங்கள அமைப்பை யாரும் கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பதேன்? கனடாவில் 4இலட்சம் தமிழர்கள் வாழ்கிறோம். 400 க்கும் மேற்பட்ட அமைப்புகள் கனடாவில் குறட்டை விட்டுத் தூங்குவதேன்இலட்சம் தமிழர்கள் வாழ்கிறோம். 400 க்கும் மேற்பட்ட அமைப்புகள் கனடாவில் குறட்டை விட்டுத் தூங்குவதேன்? கனடாவில் தமிழ் மக்களிடம் பணம் சேர்க்கும் அமைப்பினர் காலம் காலமாக தமிழ் மக்களிடம் பணம் திரட்டுவதில் காட்டும் தீவிரம் ஏன் சிங்கள அமைப்புகள் தமிழர்களை இழிவுபடுத்தும் போது அதை தடுப்பதற்கான முயற்சிகளை எடுக்காமல் தட்டிக் கழிக்காமல் இருப்பதேன்?மாவீரர் நாள் செய்வதற்கு உரிமை கொள்பவர்கள். பாரதீக யெனதா கட்சியோடு கள்ளமாக கள்ள உடன்படிக்கையில் கனடாத் தமிழர் சார்பாக கையெழுத்திட்ட தமிழ்தேசிய அவையினர்.தங்கள் அமைப்பின் பெயரை ஊர்தித் தொடரணியின் போதும் தமிழ்த் தேசியக்கொடி பறக்கும் இடமெல்லாம் அமைப்பின் பெயரை பயன்படுத்த மறுப்பவர்களும் தமிழ்த் தேசியவாதிகள் என்று சொல்பவரகளும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காததேன் பாரதீக யெனதா கட்சியோடு கள்ளமாக கள்ள உடன்படிக்கையில் கனடாத் தமிழர் சார்பாக கையெழுத்திட்ட தமிழ்தேசிய அவையினர்.தங்கள் அமைப்பின் பெயரை ஊர்தித் தொடரணியின் போதும் தமிழ்த் தேசியக்கொடி பறக்கும் இடமெல்லாம் அமைப்பின் பெயரை பயன்படுத்த மறுப்பவர்களும் தமிழ்த் தேசியவாதிகள் என்று சொல்பவரகளும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காததேன்?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *