ஐபிசி கனேடியத் தமிழர்களை அவமதித்ததைக் கண்டித்து ஊடக சந்திப்பு 2050

2050 விடை 10 ஆம் நாள் வியாழக்கிழமை கனடா இசுக்காபுரோ நகரில் அமைத்துள்ள சுவைச்சோலை 2826 மார்க்கம் வீதியி்ல் நடைபெற்றது. https://youtu.be/PWLIoYLZdTo

Continue Reading

திருமதி பவானி தர்மகுலசிங்கம் அவர்களின் இசைத்தட்டும் நூல்வெளியீடும் 2050

அணி திரண்டு வாருங்கள்

Continue Reading

உயிர்த்த ஞாயிறு குண்டுவெடிப்பில் இறந்தவர்களுக்கான நினைவேந்தல் 2050

2050 மேழம் 16 ஆம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை (April28,2019)கனடா இசுக்காபுரோ நகரில் பிறின்சசு பண்பாட்டுமண்டபத்தில் எமது குமூகம் கனடா அமைப்பினரால் நினைவேந்தல் நிகழ்வு ஒழுங்கமைத்திருந்தார்கள்.

Continue Reading

முள்ளிவாய்க்கால் முடிவுறாத்துயர் இசை வெளியீடு 2050

பாடல் இசை: சிபோதன் ஒலிப்பதிவு: சைனசு இசைக் கலையகம் ஒலிப்பேழை: முள்ளிவாய்க்கால் முடிவுறாத்துயர் உருவாக்கம் – வெளியீடு: தேசக்காற்று இணையம் இவ் இசைப்பேழை புனிதமானது விற்பனைக்கானதல்ல.

Continue Reading

முள்ளிவாய்க்கால் முடிவுறாத்துயர் இசை வெளியீடு 2050 _12

  பாடல்: சிறையின் சுவர்கள்… பாடல் வரிகள்: துளசிச்செல்வன் பாடியவர்: லக்ஸ்மி சிவனேஸ்வரலிங்கம் பாடல் இசை: ஷிபோதன் ஒலிப்பதிவு: Shianaaz Band கலையகம் ஒலிப்பேழை: முள்ளிவாய்க்கால் முடிவுறாத்துயர் உருவாக்கம் – வெளியீடு: தேசக்காற்று இணையம் இவ் இசைப்பேழை புனிதமானது விற்பனைக்கானதல்ல.

Continue Reading

முள்ளிவாய்க்கால் முடிவுறாத்துயர் இசை வெளியீடு 2050 _11

  பாடல்: முள்ளிவாய்க்கால்… பாடல் வரிகள்: தமிழன்பன் அருண்நிலா பாடியவர்: தேவ சத்தியன் பாடல் இசை: சிபோதன் ஒலிப்பதிவு: சைனசு இசைக் கலையகம் ஒலிப்பேழை: முள்ளிவாய்க்கால் முடிவுறாத்துயர் உருவாக்கம் – வெளியீடு: தேசக்காற்று இணையம் இவ் இசைப்பேழை புனிதமானது விற்பனைக்கானதல்ல.

Continue Reading

முள்ளிவாய்க்கால் முடிவுறாத்துயர் இசை வெளியீடு 2050 _10

பாடல்: உன் சிரிப்பு கண்… பாடல் வரிகள்: நேசக்கரம் சாந்தி பாடியவர்: மயூரதி தேவதாசு பாடல் இசை: சிபோதன் ஒலிப்பதிவு: சைனசு இசைக் கலையகம் ஒலிப்பேழை: முள்ளிவாய்க்கால் முடிவுறாத்துயர் உருவாக்கம் – வெளியீடு: தேசக்காற்று இணையம் இவ் இசைப்பேழை புனிதமானது விற்பனைக்கானதல்ல.

Continue Reading

முள்ளிவாய்க்கால் முடிவுறாத்துயர் இசை வெளியீடு 2050 _9

  பாடல்: ஆட்காட்டி குருவி… பாடல் வரிகள்: துளசிச்செல்வன் பாடியவர்: அனோயனா சிபோதன் பாடல் இசை: சிபோதன் ஒலிப்பதிவு: சைனசு இசைக் கலையகம் ஒலிப்பேழை: முள்ளிவாய்க்கால் முடிவுறாத்துயர் உருவாக்கம் – வெளியீடு: தேசக்காற்று இணையம் இவ் இசைப்பேழை புனிதமானது விற்பனைக்கானதல்ல.

Continue Reading

முள்ளிவாய்க்கால் முடிவுறாத்துயர் இசை வெளியீடு 2050 _8

  பாடல்: தஞ்சம் என்று… பாடல் வரிகள்: இமையவன் பாடியவர்: சுரபி யோகநாதன் பாடல் இசை: சிபோதன் ஒலிப்பதிவு: சைனசு இசைக் கலையகம் ஒலிப்பேழை: முள்ளிவாய்க்கால் முடிவுறாத்துயர் உருவாக்கம் – வெளியீடு: தேசக்காற்று இணையம் இவ் இசைப்பேழை புனிதமானது விற்பனைக்கானதல்ல.

Continue Reading

முள்ளிவாய்க்கால் முடிவுறாத்துயர் இசை வெளியீடு 2050 _7

  பாடல்: விழிப்புடன் இருந்திடு… பாடல் வரிகள்: பண்டிதர் ச.வே.பஞ்சாட்சரம் பாடியவர்: சரிகா நவநாதன் பாடல் இசை: சிபோதன் ஒலிப்பதிவு: சைனசு இசைக் கலையகம் ஒலிப்பேழை: முள்ளிவாய்க்கால் முடிவுறாத்துயர் உருவாக்கம் – வெளியீடு: தேசக்காற்று இணையம் இவ் இசைப்பேழை புனிதமானது விற்பனைக்கானதல்ல.

Continue Reading