Tag: #fake#srilanka#ceylon#action#Tamil#child

பொய்யான செய்திகளைப் பரப்பும் சிங்கள அமைப்பின் செயல்பாடுகளுக்கு கனடா தமிழர்கள் அமைதியாக இருப்பதேன்?

https://policy-research.ca/   கனடாவில் ஒரு சிங்கள அமைப்பு 12கோடி தமிழர்களை இழிவுபடுத்தும் பணியில் கடுமையாக செயல்படுகிறார்கள்.இந்த சிங்கள அமைப்பை யாரும்