Tag: #karnataka#Tamilnadu#Tamil#LTTE

தமிழ்த்தேசிய அரசியலை உடைக்கவோ சீரழிக்கவோ முடியாது.

தமிழ்த்தேசியம் என்றபோர்வையைப் போர்த்திக்கொண்டு பல போலித்தமிழ்த்தேசியவாளர்கள் இப்போது கிளம்பியிருக்கிறார்கள்.2009க்குப்பின் செந்தமிழன் சீமான் ஒற்றைமனிதனாகப் தமிழ்த்தேசிய அரசியலை முன்னெடுத்து தன்னை இணைப்பாளராக்கி