Tag: #SrilankaNewsLive​​ #ColomboNews​​ #CeylonNews​​ #LankaNews​​ #KilinochchiNews​​ #MullaitivuNews​​ #இலங்கை​​ #இலங்கைசெய்திகள்​​ #ஸ்ரீலங்கா​​ #ஸ்ரீலங்காசெய்திகள்​ #Jaffna​​ #SriLanka​​ #Colombo

சுழற்சி முறையிலான உணவுத் தவிர்ப்பு 28.02.2021

ஈழமண்ணில் நிகழ்த்தப்பட்ட தமிழினப்படுகொலை தொடர்பான விசாரணைகளை சரியான முறையில் நடத்தும் வகையில் தமிழினப்படுகொலை குற்றம் புரிந்த சிங்கள அரசை அனைத்துலக

உண்மைக்கும் நீதிக்கான உணவு தவிர்ப்பு  – மூன்றாம் நாள் (01.03.2021)

  ஈழத்தில் தமிழின அழிப்பின் பாதிக்கப்பட்ட அனைத்துதமிழர்களுக்கு மாக சர்வதேசத்திடம் நீதி கோரி, பிரித்தானிய அரசிடம் நான்கு அம்ச கோரிக்கைகளை