Tag: #UNO#Tamil#Fund#LTTE#TGTE

நிதி திரட்ட சதி நடையா?

  கனடாவில் நடையுலா என்பது பொழுதுபோக்கோடு பணம் திரட்டுவதோடு ஈழமண்ணில் வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் உறவுகளின் போராட்டங்களை முடக்கி வீதியில்