Tamil Geocide Education week 2019 with MPP/தமிழினஅழிப்பு கல்வி அறிவூட்டல் சட்டவரைபு 2019

2019 மே மாதத்தில் விசய் தணிகாசலம் தமிழினவழிப்பு கல்வி அறிவூட்டல் கிழமை 2019 இல் முன்னெடுத்தபோது அதற்கு மிகப்பெரிய வரவேற்பை கனடா வாழ் மக்கள் வழங்கியிருந்தார்கள்.கனடாவில் 400 தமிழ் அமைப்புகளோடு வேற்றின மக்களின் அமோக வரவேற்போடு தமிழின அழிப்பு கல்வி அறிவூட்டும் கிழமை யின் செயல்திட்டங்கள் முழு வீச்சோடு முன்னேடுக்கப்பட்டது.

இதில் அதிஉயர்வாக பங்கேற்ற இளையோர் அமைப்பினர் பல்கலைக்கழக மாணவமணிகள், கல்லூரி மாணவமணிகள், உயர்கல்வி மாணவமணிகள், பள்ளி மாணவர்கள் என பெரிய அளவில் உள்ள இளையவர்களின் முயற்சியாலும் தமிழின் வலியை சுமந்து கொண்டு தமிழீழ மக்களின் வலிமையோடு கனடாவில் களமாடியவர்கள் கனடா வாழ் இளம் அறிவியல் போராளி விசய் தணிகாசலமும் அவருடன் களமாடும் இளையோருமே.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *