தமிழீழ உயிரெழுத்து பாடல் வெளியீடு 2052(2021)

தேசியத்தலைவர் பிறந்தநாள் அன்று தளிர் வெளியீடாக “தமிழீழ உயிரெழுத்து” தேசியத்தலைவர் பற்றிய பாடல் தலைவரின் பிறந்தநாள் அன்று வெளியிடப்பெற்றது.2052 நளித்திங்கள் 12 ஆம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை(26.11.2021) தளிர் வானொலிக்கலையகத்தில் உணர்வாளர்கள் முன்னிலையில் சிறப்பாக பல வாழ்த்துரையோடு வெளியீடு செய்து வைக்கப்பெற்றது.

தேசியத்தலைவர் பிறந்தநாள் அன்று தளிர் வெளியீடாக “தமிழீழ உயிரெழுத்து” தேசியத்தலைவர் பற்றிய பாடல் தலைவரின் பிறந்தநாள் அன்று வெளியிடப்பெற்றது.2052 நளித்திங்கள் 12 ஆம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை(26.11.2021) தளிர் வானொலிக்கலையகத்தில் உணர்வாளர்கள் முன்னிலையில் சிறப்பாக பல வாழ்த்துரையோடு வெளியீடு செய்து வைக்கப்பெற்றது.

error: Content is protected !!
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE