நினைவேந்தல் நாள் தமிழர் நலப்பணி

கொடையாளார்கள் :யாழ் மந்துவிலைப் பிறப்பிடமாகவும் பிரான்ஸ் Champingny-sur-marne ஐ வசிப்பிடமாகவும் கொண்ட கதிரேசு பொன்ம்பலம் அவர்களின் 31ம் நாள் நினைவு நாளை முன்னிட்டு அவரது மனைவி விஐயலட்சுமி பிள்ளைகள் நிதி உதவி வழங்கியுள்ளார் 15-12-2021
[பிரான்ஸ் கிளை ஊடக]
மக்களால் ஒண்றினைந்த மீள் வாழ்வளிக்கும் திட்ம்
பதிவு இலக்கம் : [GL 0021438]
இடம் : யாழ்ப்பாணம் வலிகாமம் மயிலங்காடு
வழங்கப்பட்ட உதவி : பாடசாலை மாணவர்களுக்கு பாதணி மற்றும் மதிய உணவு
பெறுமதி :38500
கொடுத்தாலும் இன் சொலும் ஆற்றின் அடுக்கிய சுற்றத்தால்
பொருள் : பொருள் கொடுத்தலையும் இன் சொல் சொல்வதையும் செய்ய நல்லவனால் தொடர்ந்து சுற்றத்தவரால் அவன் சூழப்படுவான்
[பணிப்பாளர்
0031619925605
நெதர்லாந்து]

error: Content is protected !!
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE