வாக்களிப்பீர்! நாம் தமிழர் கட்சி நமது சின்னம் #விவசாயி

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”ta” dir=”ltr”>உண்மையும் நேர்மையுமான, ஊழல்-இலஞ்சமற்ற வெளிப்படையான நிர்வாகத்திற்கு..<br><br>வாக்களிப்பீர்! <br><br>நாம் தமிழர் கட்சி<br><br>நமது சின்னம் <a href=”https://twitter.com/hashtag/%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%BF?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#விவசாயி</a><a href=”https://twitter.com/hashtag/Vote4Vivasayi?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#Vote4Vivasayi</a> <a href=”https://t.co/tgo8KMdn2u”>pic.twitter.com/tgo8KMdn2u</a></p>&mdash; நாம் தமிழர் கட்சி | Naam Tamilar Katchi (@NaamTamilarOrg) <a href=”https://twitter.com/NaamTamilarOrg/status/1494162768312045569?ref_src=twsrc%5Etfw”>February 17, 2022</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

 

error: Content is protected !!
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE